Conversor de divisas, Tipos de cambio
Conversor de divisas Calculadora de tipos de cambio Taxas de Forex en liña Moeda Taxas de cambio

Cookie

Cookies

Le go n-oibreoidh an suiomh seo i gceart, is minic a chuirimid comhaid bheaga sonrai, ar a dtugtar Cookies, ar do ghleas riomhaireachta. Deanann an chuid is mo de na suiomhanna mora amhlaidh freisin.

Cad is fianan ann?

Is comhad beag teacs e an fianan a shabhalann suiomh greasain ar do riomhaire no ar do ghleas soghluaiste le linn duit cuairt a thabhairt ar an suiomh greasain sin. Fagann se gur feidir leis an suiomh greasain do chuid gniomhaiochtai agus do roghanna (m.sh. logail isteach, teanga, clomheid agus roghanna eile taispeana) a choinneail i gcuimhne ar feadh treimhse ama, le nach mbeidh ortsa iad a chur isteach aris is aris eile nuair a fhilleann tu ar an suiomh sin no nuair a dheanann tu brabhsail o leathanach go leathanach.

Conas a usaidtear fianan?

Algunhas das nosas páxinas usan cookies para lembrar as túas preferencias e os servizos do sitio que utilizas.

Os nosos socios usan cookies no noso sitio web para personalizar contido e publicidade, proporcionar funcións de redes sociais e analizar o noso tráfico.

Ni he go gcaithfear na Cookies sin a chumasu i gconai le go n-oibreoidh an suiomh greasain ach beidh an bhrabhsail a dheanfaidh tu nios easca ma chumasaitear iad. Is feidir na Cookies sin a scriosadh no a bhlocail, ach ma dheantar amhlaidh d’fheadfadh se go mbeadh roinnt gneithe ata ar an suiomh nach mbeadh ag obair i gceart duit.

TNi bhaintear leas as an bhfaisneis a bhaineann le Cookies le tu a aithint go pearsanta agus ta smacht iomlan againn ar na sonrai sin. Ni bhaintear aon usaid eile as na Cookies seo ach na husaidi a bhfuil cur sios deanta orthu anseo.

Conas a choinnitear smacht ar na Cookies?

Is feidir leat Cookies a rialu agus/no a scriosadh de reir mar is mian leat – feach an t-eolas ag aboutcookies.org . Is feidir leat na Cookies uile ata ar do riomhaire cheana a scriosadh agus is feidir leat formhor na mbrabhsalaithe a shocru le bac a chur orthu. Ma dheanann tu sin, amh, b'fheidir go mbeadh ort roinnt de na roghanna a athru gach uair a thugann tu cuairt ar shuiomh agus b’fheidir nach n-oibreodh seirbhisi na feidhmiulachtai airithe.